Schrijf u in om onze nieuwe publicaties, volgende conferenties, onze laatste actualiteiten,... te ontvangen…

Merci, à bientôt.

Modern en menselijk advocatenkantoor,
ten dienste van creatie en innovatie

Onze publicaties
Door leden van Ulys geschreven publicaties

 • Het verbintenissenrecht in het leven van de onderneming

  door Thierry Léonard

  Er bestaat een grote wisselwerking en zelfs kruisbestuiving tussen het verbintenissenrecht en het ondernemingsleven.

  De onderneming wordt zelfs terecht het ‘laboratorium van het verbintenissenrecht’ genoemd: daar worden de recentste evoluties in de wetgeving, de rechtspraak en de rechtsleer toegepast en getoetst; daar worden ook nieuwe rechtsfiguren en verfijnde contractuele clausules ontwikkeld.

  Men kan voor figuren voortgekomen uit de praktijk, denken aan het documentair krediet en de vormen van achterstelling van schuldvordering. Inzake contractuele clausules dringen verfijningen binnen in de theorie vanuit de onderhandelingstafels (zo voor de rechtsgevolgen van een due diligence-onderzoek of van tijdelijke overmacht).

  Maar de doctrine en de rechtspraak komen ook het ondernemingsleven tegemoet door kritisch en toekomstgericht na te denken over klassieke, soms vastgeroeste leerstukken, zoals dat van de overdreven (hoge én lage) schadebedingen en van de rechterlijke controle (vaak a posteriori) op de inwerkingstelling van contractuele clausules bij wanprestatie.

  Het boek bundelt bijdragen (18 in totaal) zowel over klassieke onderwerpen van het verbintenissenrecht als over nieuwe figuren. Zo zijn er onder meer bijdragen over de ‘closing’, de precontractuele informatie in distributiecontracten, de opschortende en ontbindende voorwaarden, niet-concurrentiebedingen, exoneratiebedingen, arbitrage- en bemiddelingsbedingen, ‘intuitus personae’ in het faillissement, de ‘cloud’ en het verbintenissenrecht.

  Lees meer
 • Afstand overeenkomsten en sancties

  door Hervé Jacquemin

  Vind de publicatie van Me Jacquemin over het thema : Afstand overeenkomsten en sancties bij niet-naleving van de regels.

  Lees meer
 • Computer beveiliging

  door Cathie-Rosalie Joly

  Computer beveiliging: Samenvatting van de workshops - 2016

  De beveiliging van informatiesystemen is het werk van iedereen. Vooral in het tijdperk van de hyper-connectiviteit (Cloud, BYOD, ... IOT) en verraderlijke bedreigingen steeds geavanceerder.

  Deze nieuwe grondig veranderde het ambacht van RSSI, waarvan de rol is niet zozeer om te streven naar de totale veiligheid te nemen aan de omvang van de totale inspanning van de preventie, opsporing en beperking van risico's voor de organisatie.

  Van april 2015 tot januari 2016, vijf workshops waren een kans om verschillende facetten van deze transformatie te ontdekken: Veranderende rol van de CIO en CISO, de veiligheid uitdagingen van de digitale transformatie, efficiency SOC in kwestie, de beveiliging van gegevens met betrekking tot Cloud, BYOD en de IOT, de oprichting van een gezamenlijke aanpak van deze risico's.

  De collectie biedt aan vijf hoofdstukken, die elk een resultaat, a priori denken over het onderwerp, een interview met een RSSI om ons te verlichten visies en vernieuwende initiatieven, een verslag van de besprekingen tijdens de workshop om de voortgang van elke maatregel

  Lees meer
 • Consumentenbescherming van digitale content

  door Hervé Jacquemin

  Vind de bijdrage van Me Jacquemin over het thema: "Consumentenbescherming van digitale content"

  Met de voortdurende ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie, en het gebruik van steeds vaker voorkomende mobiele apparaten (smartphone of tablet), een groot deel van de transacties zijn muziek, video games, software, applicaties of digitale boeken.

  Deze kan door de ontvanger worden verkregen bij levering van fysieke media (CD-ROM, DVD ...), in een traditionele winkel of door Bpost maar ook online via een downloadbewerking.

  Deze uitgangspunten vormen wat nu "digitale content" wordt genoemd.

  De meeste diensten die toegankelijk zijn zijn online digitale content.

  Welke bescherming voor de consument? Deze groei is nauw verbonden met het niveau van het consumentenvertrouwen in deze producten, die nodig kunnen zijn om een ​​specifieke regeling vast te stellen.

  Lees meer
 • Overeenkomst en het immateriële in België

  door Hervé Jacquemin

  Vind de publicatie van Me Jacquemin over het thema: "Overeenkomst en het immateriële in België".

  Het boek belicht de positieve rol van het recht in de ontwikkeling van de immateriële, een metgezel en gids deel, een weerspiegeling van het fundamentele belang van het recht in elke samenleving.

  Lees meer
 • De actie voor collectieve reparatie

  door Thierry Leonard

  In oktober 2015, zette de vereniging Test-Aankoop een verzoek in collectieve actie tegen de tour-operator Thomas Cook.

  Dit was de eerste concrete uitvoering van het apparaat geïntroduceerd in het Wetboek van Economisch Recht door de wet van 28 maart 2014 en op 1 september van datzelfde jaar in werking getreden.

  Geschreven in samenwerking met Thierry Léonard, lees zijn artikel in verband met de sector van de telecommunicaties: voorwendsel aan reis aan de uiterste grenzen van de wet op de collectieve reparatie (boek XVII van CDE).

  Lees meer
 • "Bewijs en trust services in de digitale omgeving"

  door Hervé Jacquemin

  Het is tijd om het te realiseren! De "nieuwe technologieën" hebben niets van ... nieuw.

  Integendeel, hebben ze al geprikkeld alle dagelijkse rechtspraktijk. De jurist kan niet ontsnappen, hetzij in een groeiend aantal procedures, maar ook het bewijs problemen.

  Dit boek zal ook de balans opmaken van de laatste ontwikkelingen in e-reputatie maar ook invloed technologieën in het arbeidsrecht en strafrecht (strafrechtelijke bescherming van de minderjarigen op het internet en het verzamelen van de computer bewijs in strafzaken).

  Vind de publicatie door Hervé Jacquemin van de p.41 tot p. 86 over het thema: "Bewijs en trust services in de digitale omgeving"

  Lees meer

Frans-Belgisch advocatenkantoor
Ulys bevind zich in het centrum van Europa

Ulys België

Kroonlaan 224
1050 Brussel
België

Ulys Frankrijk

33, rue Galilée
751160 Parijs
Frankrijk