Een modern en menselijk Frans-Belgisch advocatenkantoor
ten dienste van creatie en innovatie

9 praktijkgebieden gewijd aan
creatief en innovatierecht

Onze wetenschappelijke en academische activiteiten

Laten we elkaar leren kennen!

Een proces in zicht?
Lees de gids om u voor te bereiden

Het portaal voor technologierecht, sinds 1997
Powered by

Een site om alles te weten over de RGPD
Powered by

Parijs-Brussel

De Ulys-touch

Franse kantoren met een partner in Brussel zijn er in overvloed.

Er zijn ook verschillende Belgische kantoren met een vertegenwoordiging in Parijs.

Ulys is anders: als echt Frans-Belgisch kantoor sinds de oprichting ervan heeft Ulys de Frans-Belgische handel in zijn DNA.

De ondernemingen die in de beide landen actief zijn weten het: de systemen lijken op elkaar maar zijn niet identiek. Deze nabijheid is een troef, maar eveneens een risico waarmee rekening moet worden gehouden. Om het te beheersen moet je geen Belgische advocaat hebben die het dossier naar een confrater in Parijs stuurt, maar iemand die in staat is zonder onderscheid in beide rechtstelsels te denken.

Dankzij Ulys hebben de Frans-Belgische ondernemingen een unieke gesprekspartner, zowel inzake adviesverlening als inzake geschillenbeslechting.

Enkele recente tussenkomsten

  • Een Franse vennootschap van elektronisch geld wenst zich in Brussel te vestigen en vooraf een goedkeuring als emittent van de autoriteit voor prudentieel toezicht te verwerven. Een vennoot die meerdere goedkeuringen op zijn actief heeft, in Frankrijk en in België, neemt de zaak op zich en brengt ze tot een goed einde.
  • Een persgroep die in beide landen actief is doet een beroep op Ulys voor al haar geschillen in verband met Franstalige websites. Dezelfde advocaat, die zonder onderscheid pleit in Parijs, Nanterre en Brussel neemt het gehele contentieux over. Voor de cliënt betekent dit ook winst van tijd en geld en de garantie dat de procedures perfect op elkaar worden afgestemd.
  • Een Engelse dienstverlener met een vestiging in Frankrijk voor een vanuit Denemarken geëxploiteerde site, die wordt gecontroleerd door aandeelhouders die Franse staatsburgers zijn, wenst één enkel centrum voor de verwerking van persoonsgegevens op te richten. Om juridische redenen wordt voor België geopteerd. Gedurende het gehele dossier heeft de cliënt slecht één gesprekspartner die het Belgische recht perfect beheerst en in staat is om rekening te houden met de Franse bijzonderheden en gebruiken.

Onze experts

Etienne Wery

Advocaat aan de Balie van Brussel (Medewerker)

Meer informatie gebruiksaanwijzing

Wees de eerste om te weten!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

logo de Ulys en bleu is een Frans-Belgische firma
op de wet van creatie en innovatie.
Het bedrijf is een pionier en leider in het veld.

Ulys Belgique

224, avenue de la Couronne
1050 Bruxelles, Belgique

phone Tel: +32 (0)2 340 88 10
print Fax: +32 (0)2 345 35 80
mail_outline Mail:

Ulys France

33, rue Galilée
75116 Paris, France

phone Tel: +33 (0)1 40 70 90 11
print Fax: +33 (0)1 40 70 01 38
mail_outline Mail:

Wees de eerste om te weten!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

close
close

Door voortzetting van uw bezoek aan onze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies om ons te helpen verbeteren van uw gebruikerservaring. Meer informatie gebruiksaanwijzing

OK