Een modern en menselijk Frans-Belgisch advocatenkantoor
ten dienste van creatie en innovatie

9 praktijkgebieden gewijd aan
creatief en innovatierecht

Onze wetenschappelijke en academische activiteiten

Laten we elkaar leren kennen!

Een proces in zicht?
Lees de gids om u voor te bereiden

Het portaal voor technologierecht, sinds 1997
Powered by

Een site om alles te weten over de RGPD
Powered by

Blockchain, E-money

Sinds de oprichting ervan heeft Ulys unieke hoogstaande vakkennis inzake bancaire en financiële innovatie ontwikkeld, waardoor het een essentiële en erkende speler in de materie is.

Het kantoor begeleidt zowel alternatieve spelers afkomstig uit bijvoorbeeld de IT-wereld, telecom of de distributie, als traditionele spelers in de wereld van bankwezen, financiën of verzekering.

Indien u als cliënt Ulys contacteert, kunt u genieten van een diepgaande analyse van het probleem in combinatie met grondige kennis van de zakelijke en reglementaire vraagstukken.

Betaaldiensten en elektronisch geld

Of het project nu gebaseerd is op prepaid kaarten (in een privatief of open netwerk), transfers of opnames (waaronder conform de SEPA-standaarden), mobiel betalen, elektronische betaalmiddelen, e-wallet, betaalrekeningen, of nog op betaalkaarten (in uitgifte of verwerving) of fondstransmissiediensten, Ulys biedt unieke juridische ervaring en kennis van de meest innovatieve technologieën en van de verwachtingen van de toezichthouder op dit gebied.

De advocaten van het kantoor beschikken over vijftien jaar ervaring in deze thema’s en begeleiden dagelijks de eerste inrichtingen die zich op deze markten hebben gepositioneerd.

Ulys heeft ook erkende vakkennis betreffende betalingstransacties die in andere gereglementeerde gebieden zijn verricht , zoals online goksites.

Bank, Verzekeringen en finance online

Ulys begeleidt de traditionele spelers in de wereld van online bankwezen, verzekeringen en financiën voor de uitvoering van hun multi-channel aanbod, de dematerialisatie van intekeningen op overeenkomsten, enz..

Het kantoor komt bovendien tussenbeide bij de opzet van projecten in verband met betalingsdiensten en elektronisch geld (Target II BDF, EURO1, STEP2…), Swift Net bureau service.

Ulys adviseert ook spelers van de sector in online financiën en heeft de recente ontwikkelingen gevolgd, waaronder onder andere online trading aan particulieren (met inbegrip van investeringsvoorstellen op de forex markt – Forex) en participatieve Financiën, geheten “crowdfunding.”.

Conformiteit en toezicht

Het kantoor fis een begeleider bij vele procedures met de toezichthouder: procedures voor vergunningsaanvragen, de uitbreiding van activiteiten, verandering van status, uitoefeningsaanvragen via het “Europees paspoort” in het kader van de vrijheid van vestiging of het vrij verrichten van diensten.

Ulys staat zijn klanten ook bij in het opzetten van systemen voor de bestrijding van fraude, witwassen van geld en de financiering van terrorisme en de kennis van de klant (KYC), de toepassing van procedures voor interne controle (controle van eerste en tweede niveau , compliance, risk), juridische bewaking, beveiliging van het informatiesysteem (charters, beleid, contracten, onderaanneming).

Het kantoor is eveneens permanente vertegenwoordiger LCB-FT bij de autoriteiten van ontvangst wanneer de instelling actief is via het Europees paspoort.

Ulys begeleidt eveneens haar cliënten bij door de regelgevende instantie gestarte controleprocedures.

Onderaanneming van essentiële prestaties

In de gereguleerde sectoren moet in het bijzonder aandacht worden besteed aan de uitbesteding van essentiële diensten, die de aanbieder bijdraagt aan de dienstverlening, de levering van IT-diensten, hosting, archivering, etc. Meerdere specifieke clausules waarvan niet kan worden afgeweken moeten worden voorzien, zoals een volgrecht van de regelgevende instantie.

De specificiteit van het kantoor ligt in het feit dat zijn advocaten allemaal zowel de regelgevende en IT – specificiteiten als het privaatrechtelijk contractenrecht beheersen.

Marketing en bankgeheim

Validatie van marketing-communicatieprojecten commerciële campagnes, promoties en bonussen, het gebruik en het te gelde maken van persoonsgegevens in overeenstemming met de regels inzake het bankgeheim en meer in het algemeen de bescherming van persoonsgegevens. Selectie en bescherming van merken en domeinnamen in overeenstemming met de wettelijke regels en het recht inzake intellectuele eigendom.

Enkele recente tussenkomsten

  • Een telecomoperator wil een betalingsinstelling creëren. Of een grote distributiegroep wil een instelling voor elektronisch geld creëren. Beide spreken ze Ulys aan voor bijstand in de omgang met de regelgevende instantie. Daar de deskundigen van het kantoor Ulys bedreven zijn in de goedkeuringsprocedures, worden de licenties in minder dan 10 maanden verkregen.
  • Er werd een platform voor e-betaling opgericht. Ulys komt tussen bij de redactie van talrijke overeenkomsten met technische dienstverleners waardoor het platform eigen diensten kan aanbieden. De aspecten van beveiliging en gegevensbescherming zijn van cruciaal belang in deze context.
  • Een erkende instelling die actief is op het grondgebied van een andere lidstaat via een fysiek distributienetwerk is voortaan onderworpen aan een nieuwe lokale regeling die oplegt dat een permanente vertegenwoordiger wordt aangewezen op het grondgebied van de staat van ontvangst voor de behandeling van vragen betreffende de strijd tegen witwassen van geld en om de schakel te vormen met de plaatselijke regelgevende, politionele en justitiële autoriteiten. De instelling beslist om het kantoor Ulys aan te stellen als permanente vertegenwoordiger.
  • Een bank stelt zich vragen over de mogelijkheden om klantengegevens te gebruiken in het licht van de regelgeving inzake persoonsgegevens en de verplichtingen inzake het bankgeheim. Het kantoor Ulys wordt ermee belast een specifiek onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid om deze gegevens te behandelen en te gelde te maken.

Onze experts

Etienne Wery

Advocaat aan de Balie van Brussel (Medewerker)

Meer informatie gebruiksaanwijzing

Wees de eerste om te weten!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

logo de Ulys en bleu is een Frans-Belgische firma
op de wet van creatie en innovatie.
Het bedrijf is een pionier en leider in het veld.

Ulys Belgique

224, avenue de la Couronne
1050 Bruxelles, Belgique

phone Tel: +32 (0)2 340 88 10
print Fax: +32 (0)2 345 35 80
mail_outline Mail:

Ulys France

33, rue Galilée
75116 Paris, France

phone Tel: +33 (0)1 40 70 90 11
print Fax: +33 (0)1 40 70 01 38
mail_outline Mail:

Wees de eerste om te weten!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

close
close

Door voortzetting van uw bezoek aan onze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies om ons te helpen verbeteren van uw gebruikerservaring. Meer informatie gebruiksaanwijzing

OK