Een modern en menselijk Frans-Belgisch advocatenkantoor
ten dienste van creatie en innovatie

9 praktijkgebieden gewijd aan
creatief en innovatierecht

Onze wetenschappelijke en academische activiteiten

Laten we elkaar leren kennen!

Een proces in zicht?
Lees de gids om u voor te bereiden

Het portaal voor technologierecht, sinds 1997
Powered by

Een site om alles te weten over de RGPD
Powered by

Intellectuele eigendom, Media

Software

Geplaatst in het centrum van de innovatie, krijgt de software alle aandacht.

Dit betekent de redactie van meerdere specifieke overeenkomsten: verkoop; vergunning; onderhoud; ontwikkeling op maat; source repository; distributie; outsourcing; cloud, SAAS, etc.

In samenwerking met deskundigen uit de IT-afdeling, bieden onze advocaten juridische begeleiding van integratieprojecten.

Het kantoor valt regelmatig op door zijn vakkennis inzake geschillen in verband met software.

Gegevensbestanden

De gegevensbestanden worden door het recht beschermd, met name via het recht van de producent en de auteur van het gegevensbestand.

Rond deze kwesties is de onderneming stroomopwaarts actief om te controleren of aan deze voorwaarden is voldaan, en stroomafwaarts om de exploitatie van het gegevensbestand en de desbetreffende overeenkomsten te verzekeren.

Indien nodig nemen onze deskundigen inzake geschillen het over.

Merken

Ulys werkt samen met meerdere adviseurs inzake intellectuele eigendom om de neerlegging en de bescherming van merken te waarborgen.

Het kantoor is een referentie inzake alles wat te maken heeft met de exploitatie van online merken en merkengeschillen op internet.

Pers en media

De perssector (geschreven pers, internet) en de media (televisie, radio, internet) onderging een revolutie door de opkomst van nieuwe technologieën (nieuwe inhoud, nieuwe distributiekanalen, etc..) en van mobiel internet. De deskundigen van Ulys hebben gespecialiseerde vakkennis ontwikkeld inzake de convergentie van de media met een Europese aanpak van de uitdagingen voor alle marktpartijen (producent, uitgever, distributeur, etc.)

Het kantoor helpt de sector bij de omschrijving van een strategie die rekening houdt met de juridische kwesties, en het helpt regelmatig in geschillen in verband met informatievrijheid en vrijheid van meningsuiting, het recht van antwoord, het recht om te worden vergeten, arbitrage tussen de publiek en privéleven, etc.

Octrooien

Ulys zorgt niet rechtstreeks voor de neerlegging van octrooien, maar werkt samen met octrooigemachtigden en adviseurs inzake intellectuele eigendom.

Het kantoor komt wel tussenbeide bij de omschrijving van een strategie, meer bepaald bij de evaluatie van de octrooieerbaarheid van software.

Via de afdeling geschillen komt het kantoor eveneens tussen bij geschillen inzake namaak.

Enkele recente tussenkomsten

  • Een beroemde actrice is betrokken bij een schandaal in haar privéleven dat een impact heeft op sommige openbare verplichtingen. Een krant volgt de zaak via zijn website en wordt gedagvaard wegens schending van de persoonlijke levenssfeer en het recht op een afbeelding. Dankzij zijn kennis in Europese rechtszaken verkrijgt Ulys de bevoegdheidsafwijzing in het land waar de zaak loopt. Ten gronde verkrijgt Ulys met verwijzing naar de meest recente rechtspraak de bevestiging van de recht van informatievrijheid ten voordele van de krant.
  • Een onderneming stelt vast dat een vroegere werknemer een concurrerende handel heeft opgezet en kennelijk informatie uit het gegevensbestand van de onderneming heeft meegenomen. Dankzij een voorlopige voorziening kan Ulys de gemelde feiten bewijzen en dagvaardt het de vroegere werknemer op basis van oneerlijke concurrentie en het recht inzake gegevensbestanden.
  • Een uitgever ontdekt dat een klant de broncode heeft ontleed, zogenaamd om fouten te corrigeren. Met verwijzing naar Europees recht stelt Ulys dat de decompilatie een uitzondering is die beperkt is tot interoperabiliteit en niet de correctie van fouten betreft.

Wees de eerste om te weten!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

logo de Ulys en bleu is een Frans-Belgische firma
op de wet van creatie en innovatie.
Het bedrijf is een pionier en leider in het veld.

Ulys Belgique

224, avenue de la Couronne
1050 Bruxelles, Belgique

phone Tel: +32 (0)2 340 88 10
print Fax: +32 (0)2 345 35 80
mail_outline Mail:

Ulys France

33, rue Galilée
75116 Paris, France

phone Tel: +33 (0)1 40 70 90 11
print Fax: +33 (0)1 40 70 01 38
mail_outline Mail:

Wees de eerste om te weten!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

close
close

Door voortzetting van uw bezoek aan onze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies om ons te helpen verbeteren van uw gebruikerservaring. Meer informatie gebruiksaanwijzing

OK