Een modern en menselijk Frans-Belgisch advocatenkantoor
ten dienste van creatie en innovatie

9 praktijkgebieden gewijd aan
creatief en innovatierecht

Onze wetenschappelijke en academische activiteiten

Laten we elkaar leren kennen!

Een proces in zicht?
Lees de gids om u voor te bereiden

Het portaal voor technologierecht, sinds 1997
Powered by

Een site om alles te weten over de RGPD
Powered by

Computerrecht, IT-Overeenkomsten

Informatica-overeenkomsten

Of het nu gaat over de onderhandeling van de overeenkomst aan de zijde van de cliënt, dan wel de opstelling ervan volgens diens instructies, het kantoor kan dankzij de perfecte beheersing van het recht en van de informatica een tekst op maat afleveren (uitbestedingsovereenkomst, onderhoudsovereenkomst, cloud computing, SAAS-IAAS-PAAS, softwarelicentie), welke de nodige bescherming biedt maar evenwichtig en bruikbaar is.

Bovendien komt Ulys ook tussenbeide om te helpen bij de voorbereiding van het project, waaronder aanvragen voor offertes .

Het kantoor komt via zijn specialisten inzake geschillen tussenbeide bij problemen inzake de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst.

IT-overeenkomsten in de banksecor

Het kantoor heeft een uitstekende reputatie opgebouwd inzake het beheer van complexe overeenkomsten, en meer bepaald inzake bankinformatica en de externalisering van essentiële prestaties.

Het kantoor biedt de cliënten in elk stadium van de onderhandelingen en bij de realisatie (omkadering, verwezenlijking, ontvangst, goedkeuring, etc.) bijstand en advies en het biedt gespecialiseerde kennis op het gebied van banken en verzekeringen in dienst van een dagelijkse contractspraktijk.

Veiligheid

Veiligheid staat centraal voor ondernemingen. De informatica-infrastructuur maakt deel uit van de onderneming en de gegevens zijn de meest dierbare activa die samen het informatievermogen van de onderneming uitmaken.

De succesvolle ondernemingen worden voorzien van een juridische bijdrage in zowel de preventie fase (intern en extern) als in de strijd tegen aanvallen.

Ulys is hun geprivilegieerde partner bij met name de invoering van een beleid van veilig bestuur, het in kaart brengen van de juridische risico’s, implementatie van het plan voor business continuity en een noodplan met inbegrip van uitbestede diensten, de integratie van efficiënte procedés van cyber-bewaking en cyber-detectie….

De deskundigen van Ulys komen eveneens tussenbeide in geval van geschillen, zowel om de onderneming de mogelijkheid te bieden zich in rechte tegenstelbaar bewijs te verschaffen, als om een gerechtelijke procedure te starten.

Dematerialisatie

De evolutie van het bewijsrecht, de integratie van elektronische en /of biometrische handtekeningen en certificaten, dematerialisatie van overeenkomsten, digitale archivering zijn slechts enkele voorbeelden van gevoerde projecten.

Het kantoor heeft eveneens meerdere projecten inzake elektronische facturen en de dematerialisatie van overeenkomsten aangedreven.

Licentie, onderhoud, broncode

In samenwerking met de deskundigen van het departement intellectuele eigendom, helpt Ulys zijn cliënten die geconfronteerd worden met vragen verband houdend met licenties of het onderhoud van computerproducten of software. Wij verlenen advies, maar komen ook vaak tussenbeide in geschillen.

Enkele recente tussenkomsten

  • Er werd een platform voor e-betaling opgericht. Ulys komt tussen bij de redactie van talrijke overeenkomsten met technische dienstverleners, waardoor deze hun eigen diensten kunnen aanbieden. De aspecten van beveiliging en gegevensbescherming zijn van cruciaal belang in deze context.
  • Een toonaangevende leverancier wil een beleid van mobiliteitsmanagement (BYOD CYOD) uitwerken. Om de veiligheid en effectiviteit van dit groepsbeleid te verzekeren, wendde hij zich voor bijstand tot de deskundigen van Ulys. De opstelling en de uitvoeringsbepalingen van het groepsbeleid worden door Ulys gerealiseerd op basis van de beginselen van Europees recht die vervolgens naargelang van het land kunnen worden aangepast.
  • Een distributiegroep wenst de ondertekening van meerdere overeenkomsten in winkels te dematerialiseren. Hij wendde zich tot de deskundigen van Ulysvoor hulp bij de validatie van het gekozen technische proces en de met de leveranciers van oplossingen gesloten overeenkomsten.
  • Een bank wenst een ERP-project dat slecht loopt te beëindigen en een ander project te starten op een andere basis. Ulys lanceert een bemiddeling waardoor met de eerste dienstverlener een oplossing wordt gevonden, en staat de bank bij in de opstelling van een bestek dat aan de markt wordt voorgelegd. De overeenkomst wordt onderhandeld over een periode van vijf maanden, parallel met de omkaderingsfase.

Wees de eerste om te weten!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

logo de Ulys en bleu is een Frans-Belgische firma
op de wet van creatie en innovatie.
Het bedrijf is een pionier en leider in het veld.

Ulys Belgique

224, avenue de la Couronne
1050 Bruxelles, Belgique

phone Tel: +32 (0)2 340 88 10
print Fax: +32 (0)2 345 35 80
mail_outline Mail:

Ulys France

33, rue Galilée
75116 Paris, France

phone Tel: +33 (0)1 40 70 90 11
print Fax: +33 (0)1 40 70 01 38
mail_outline Mail:

Wees de eerste om te weten!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

close
close

Door voortzetting van uw bezoek aan onze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies om ons te helpen verbeteren van uw gebruikerservaring. Meer informatie gebruiksaanwijzing

OK