A modern and human Franco-Belgian law firm
at the service of creation and innovation

9 areas of activity dedicated to the law of
creation and innovation

Our scientific and academic activities

Let's get to know each other!

A trial in sight?
Read the guide to help you prepare

The technology law portal, since 1997
Powered by

A site to know everything about the RGPD
Powered by

Reflections about legal duties’s obligations and the notion of contractual obligation

by

Er bestaat een grote wisselwerking en zelfs kruisbestuiving tussen het verbintenissenrecht en het ondernemingsleven.

De onderneming wordt zelfs terecht het ‘laboratorium van het verbintenissenrecht’ genoemd: daar worden de recentste evoluties in de wetgeving, de rechtspraak en de rechtsleer toegepast en getoetst; daar worden ook nieuwe rechtsfiguren en verfijnde contractuele clausules ontwikkeld.

Men kan voor figuren voortgekomen uit de praktijk, denken aan het documentair krediet en de vormen van achterstelling van schuldvordering. Inzake contractuele clausules dringen verfijningen binnen in de theorie vanuit de onderhandelingstafels (zo voor de rechtsgevolgen van een due diligence-onderzoek of van tijdelijke overmacht).

Maar de doctrine en de rechtspraak komen ook het ondernemingsleven tegemoet door kritisch en toekomstgericht na te denken over klassieke, soms vastgeroeste leerstukken, zoals dat van de overdreven (hoge én lage) schadebedingen en van de rechterlijke controle (vaak a posteriori) op de inwerkingstelling van contractuele clausules bij wanprestatie.

Het boek bundelt bijdragen (18 in totaal) zowel over klassieke onderwerpen van het verbintenissenrecht als over nieuwe figuren. Zo zijn er onder meer bijdragen over de ‘closing’, de precontractuele informatie in distributiecontracten, de opschortende en ontbindende voorwaarden, niet-concurrentiebedingen, exoneratiebedingen, arbitrage- en bemiddelingsbedingen, ‘intuitus personae’ in het faillissement, de ‘cloud’ en het verbintenissenrecht.

Authors :
Publisher: die Keure - la Charte
Collectie: Groupe de recherche en droit des obligations
Date of publication: 2017
Number of pages: 647
ISBN: 9789048628872
Where to buy: https://www.diekeure.be/fr-be/professional/7852/le-droit-des-obligations-dans-la-vie-de-lentreprise-het-verbintenissenrecht-in-het-leven-van-de-onderneming

Be the first to know!

Subscribe to our newsletter!

 

logo de Ulys en bleu Is a French-Belgian law firm, devoted to the law of creation and innovation.
The firm is one of the pioneers and leader of the material.

Ulys Belgique

224, avenue de la Couronne
1050 Bruxelles, Belgique

phone Tel: +32 (0)2 340 88 10
print Fax: +32 (0)2 345 35 80
mail_outline Mail:

Ulys France

33, rue Galilée
75116 Paris, France

phone Tel: +33 (0)1 40 70 90 11
print Fax: +33 (0)1 40 70 01 38
mail_outline Mail:

Be the first to know!

Subscribe to our newsletter!

 

close
close

By continuing your browsing on our site, you agree to the use of cookies to enable us to improve your user experience. Learn more

OK