Cabinet d’avocats franco-belge, moderne et humain,
au service de la création et de l’innovation

9 pôles d’activités dédiés au
droit de la création et de l’innovation

Nos activités scientifiques & académiques

Faisons connaissance !

Un procès en vue ?
Lisez le guide destiné à mieux vous préparer

Le portail du droit des technologies, depuis 1997
Powered by

Un site pour tout savoir sur le RGPD
Powered by

Ulys Belgium : Lunch Workshops ULYS 2005-2006

par Verbiest Thibault

ULYS Law Firm organiseert op geregelde tijdstippen lunch-workshops.(12u30 – 14u30)

Deze workshops bieden u de gelegenheid op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van ICT-, IP- en Media & Entertainment-recht.

Door de kleinschaligheid en het informeel opzet van deze sessies is er ruime gelegenheid om vragen te stellen en van gedachten te wisselen met de spreker(s) en overige deelnemers.

De workshops vinden plaats op vrijdagmiddag en zijn gratis.

Bijgevoegd vindt u een overzicht van de eerstvolgende workshops.

Indien u interesse heeft in één of meer van deze workshops verzoeken wij u ons zo spoedig mogelijk bijgevoegd inschrijvingsformulier over te maken, met vermelding van de workshop(s) waaraan u wil deelnemen.

09/12/2005: HANDHAVING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Spreker : Joost Verbeek (Ulys)

Intellectuele eigendomsrechten zijn voor vele ondernemingen het meest waardevol actief. De expansie van de namaakindustrie vormt voor hen een reële bedreiging en ondermijnt ons economisch bestel. Tijdens deze workshop worden de omvang en bedreigingen van namaak besproken. Aan de hand van praktische voorbeelden zal tevens onderzocht worden in welke mate het bestaande wettelijke kader toelaat inbreukmakers efficiënt van antwoord te dienen. Komen onder meer aan bod : het douane-beslag, het beslag inzake namaak, de burgerrechtelijke en strafrechtelijke sancties bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Gezien een meer geharmoniseerde en efficiëntere aanpak van de problematiek hoog op de Europese en Belgische agenda staat, en er terzake dan ook diverse wetgevende initiatieven worden genomen, wordt ook de toekomstige regelgeving toegelicht.

16/12/2005: CONTENT VAN UW WEBSITE (NL – FR) (In samenwerking met IAB Belgium)
(In samenwerking met IAB Belgium)

Sprekers / Orateurs : Didier Deneuter & Thibault Verbiest (Ulys)

Tijdens deze workshop, die wordt georganiseerd in samenwerking met IAB Belgium, wordt het breed scala aan juridische aspecten van de inhoud van een website overlopen. Komen ondermeer aan bod : gebruik van beschermde content (auteursrecht, recht op afbeelding, databankwetgeving, oneerlijke handelspraktrijken), verplichte vermeldingen op de website, illegale content (o.a. spelen, loterijen en direct marketingacties), cookies, spam.

13/01/2006: IT OUTSOURCING : ONDERHANDELING EN REDACTIE VAN
OVEREENKOMSTEN

Sprekers : Joost Verbeek , Thibault Verbiest & Michel De Puydt (Ulys)

In deze workshop wordt ingegaan op de verschillende vormen en karakteristieken van ICT-outsourcing-contracten en SLA’s. Verder worden een aantal typische juridische knelpunten tijdens de onderhandeling van dergelijke contracten belicht, zoals de problematiek van resultaats- en inspanningsverbintenissen, aansprakelijkheid, mogelijkheden tot beëindiging, intellectuele eigendom, en controlemechanismen zoals benchmarking en audit.

20/01/2005: ‘NICHE’ CONTENT EN CONVERGENTIE

Sprekers : Didier Deneuter (Ulys) & Remi Maddens (Fishtank)

Convergentie lijkt hét modewoord van het jaar. Maar welke lading dekt deze term ? Aan de hand van een case-studie wordt een overzicht geschetst van de de concrete mogelijkheden om IP-content via multi-kanaal (internet, digitale televisie, mobile…) te exploiteren, van de verhoudingen tussen de verschillende spelers (rechthebbenden, service providers, aggregators, verdelers, consumenten) en van het juridisch kader dat voorhanden is.

19/05/2006: WEDSTRIJDEN LOTERIJEN EN SPELLEN – CONCOURS, JEUX ET LOTERIES (NL, FR)

Sprekers/Orateurs : Didier Deneuter & Thibault Verbiest

Wedstrijden, spellen en loterijen, in het bijzonder over het internet, nemen sterk aan belang toe. Jaarlijks worden in België duizenden wedstrijden en spellen georganiseerd. De toepassingen en doelstellingen zijn uiterst divers, gaande van de incentive bij delancering van een produkt of dienst, de animatie van een website tot het verzamelen van adresgegevens vanprospecten. De organisatie ervan is echter aan strikte regels onderworpen, wat nog te vaak wordt genegeerd door de organisatoren. Bovendien ontwikkelt zich binnen de EU een markt van spellen en wedstrijden over het internet, waarbij zich verschillende juridische vragen stellen. Deze lunch-conferentie heeft tot doel een overzicht te geven van huidig en komend recht in de materie.

Les jeux et concours, notamment en ligne, ont le vent en poupe. Utilisés pour animer un site, qualifier un fichier ou collecter des adresses, promouvoir le lancement d’un produit, des milliers de jeux sont organisés chaque année en Belgique. Or, ce genre d’opération est soumis à des règles strictes qui sont encore trop souvent ignorées. En outre, se développe en Europe un marché des paris et des jeux d’argent en ligne, qui pose de nombreuses questions juridiques. Cette conférence a pour but de dresser un tableau des activités légales dans ce domaine.

23/06/2006: DOMEINNAMEN (NL)

Spreker: Joost Verbeek

De domeinnaam is de laatste jaren uitgegroeid tot een belangrijk onderscheidingsteken. Het recente succes van de « .EU » domeinnaam is hiervan enkel een bevestiging. Hoewel een domeinnaam technisch gesproken enkel de alfanumerieke weergave van een numeriek Internet Protocol is, is de domeinnaam in de praktijk uitgegroeid tot een volwaardig nieuw onderscheidingsteken, waarbij in rechtspraak en rechtsleer ruime aandacht gaat naar het statuut van de domeinnaam, de bescherming tegen « wederrechterlijk » registreren van domeinnamen en de relatie van de domeinnaam tot andere onderscheidingstekens, waaronder de handelsnaam en het merk. Het domeinnamenrecht is ook de materie bij uitstek waar nieuwe vormen van « dispute handling » worden ingezet om geschillen op te lossen. Tijdens deze lunch-conferentie wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden en bedreigingen bij de keuze van en het gebruik van een domeinnaam

Registration form

Orateurs : Verbiest Thibault
Dates : 18-05-2006 - 21-05-2006
Heures : 22:00:00 - 22:00:00
Lieu : Brussel (Brussel)
Catégories : Presse et Médias Propriété industrielle (marques et brevets) Propriété littéraire et artistique (droits d'auteur)

Prochaines
conférences

Toutes les conférences arrow_forward

Pas de prochaines conférences.

?>

Soyez le premier au courant !

Inscrivez-vous à notre lettre d’informations

 

logo de Ulys en bleu est un cabinet franco-belge,
consacré au droit de la création et de l'innovation.
Le cabinet est un des pionniers et leader de la matière.

Ulys Belgique

224, avenue de la Couronne
1050 Bruxelles, Belgique

phone Tel: +32 (0)2 340 88 10
print Fax: +32 (0)2 345 35 80
mail_outline Mail:

Ulys France

33, rue Galilée
75116 Paris, France

phone Tel: +33 (0)1 40 70 90 11
print Fax: +33 (0)1 40 70 01 38
mail_outline Mail:

Soyez le premier au courant !

Inscrivez-vous à notre lettre d’informations

 

close
close

En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l’utilisation de cookies afin de nous permettre d’améliorer votre expérience utilisateur. En savoir plus

OK